Pełny branding wraz z projektem logotypu dla marki MILEWSKI Grow Up With Us

Założeniami projektu logotypu dla marki MILEWSKI Grow Up With Us było oddanie atmosfery wsparcia, siły i jedności. Wynikiem jest rozpoznawalny sygnet w postaci niezależnej od typografii grafiki przedstawiającej dłonie w ekspresyjnej pozycji zgody, wsparcia i pomocy. Wizerunek dłoni wyłania się z przestrzeni negatywowej która przedstawi również szczyt skalnej góry, która to jest metaforą ciężkiej drogi na szczyty własnych możliwości, pokonywania własnych ograniczeń dzięki wsparciu marki. Typografia zaprojektowana na potrzeby logotypu jest wyrazista, lekka i nowoczesna – konsekwentna poprzez rewers litery „M”. Mnogość przygotowanych do użytku opcji pozwala posługiwać się spójnym wizerunkiem w różnych warunkach i sytuacjach przy czym wszystkie są sobie równorzędne.