SUSZA - Niepozorny problem

  • Scenariusz: Agnieszka Ostrowska-Błońska

  • Ilustracje: Paweł Błoński

  • Liczba stron: 12

  • Format: A5

  • Forma publikacji: Druk

  • Klient: Urząd Gminy Puszczykowo

Komiks porusza problem postępującej suszy na ziemi. Służy przede wszystkim edukacji lokalnej społeczności. Zachęca mieszkańców Gminy Puszczykowo do korzystania ze wsparcia finansowego na realizację systemów deszczowych typu instalacja zbiornika na wody opadowe. Komiks powstał na zlecenie Urzędu Gminy Puszczykowo. W komiksie narratorką, a jednocześnie przewodnikiem dla czytelników komiksu jest jeden z pracowników urzędu gminy.