Przygody Dudka Kapelutka z Doliny Baryczy

  • Scenariusz: Agnieszka Ostrowska-Błońska

  • Ilustracje: Paweł Błoński

  • Liczba stron: 18

  • Format: A4

  • Forma publikacji: Druk

  • Klient: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przygodowy komiks edukacyjny dla najmłodszych, poruszający tematykę ochrony środowiska, zwłaszcza Obszarów Natura 2000. Komiks powstał na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Opracowany został na potrzeby ogólnopolskiej konferencji: Człowiek a środowisko- koegzystencja czy konkurencja. Podczas konferencji mieliśmy zaszczyt wystąpić jako prelegenci z prezentacją na temat powstawania komiksu przyrodniczego.