Legendy Pogórza Przemyskiego

Koncepcyjna ilustracja na stronę tytułową jednej z książek dla dzieci.