Plansza komiksu edukacyjnego

Próbna plansza do komiksu na podstawie scenariusza Agnieszki Ostrowskiej, promującego edukację ekonomiczną.