Bezpiecznie w górach - Komiks edukacyjny

  • Pomysł Michał Puszkarski

  • Scenariusz: Agnieszka Ostrowska-Błońska

  • Ilustrator: Paweł Błoński

  • Ilość stron: 8

Komiks edukacyjny stworzony na zlecenie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Porusza istotną kwestię bezpieczeństwa na szlakach górskich. Komiks narysowany jest w formie ośmiu niepowiązanych fabularnie krótkich historyjek obrazujących różne niebezpieczne sytuacje, które są wynikiem nieostrożności turystów. Komiks w powstał jako materiał edukacyjny na potrzeby zajęć organizowanych przez Muzeum Sportu i turystyki w Warszawie w różnych szkołach na terenie całego kraju.