preloader-img

czytaj więcej o mnie.

Cześć, nazywam się Paweł! Jestem zawodowym rysownikiem, ilustratorem i projektantem. W branży artystycznej działam już ponad 15 lat. Co mogę dla Ciebie zrobić?

subpage-img

Regulamin korzystania ze strony internetowej pawelblonski.pl

Więcej realizacji
subpage-img
 1. Informacje ogólne dotyczące strony internetowej
  1. Strona internetowa znajdująca się pod adresem pawelblonski.pl jest prywatną stroną informacyjno-ofertową należącą do firmy:
  2. Paweł Błoński – Studio grafiki i ilustracji
   37-700 Przemyśl ul. Bakończycka 7/210
   NIP: 795-214-53-01

  3. Administratorem niniejszej strony internetowej jest firma Paweł Błoński – Studio grafiki i ilustracji.
  4. Adres do korespondencji:
  5. Paweł Błoński – Studio grafiki i ilustracji
   37-700 Przemyśl ul. Bakończycka 7/210
   tel. : 606 398 351
   e-mail: pracownia@pawelblonski.pl

  6. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania niniejszej strony internetowej można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio na adres: pracownia@pawelblonski.pl
 2. Ogólne warunki korzystania ze strony przez Użytkownika
  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę dobrowolnie odwiedzającą stronę internetową paweblonski.pl
  2. Do korzystania ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
  3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z niniejszej strony internetowej każdy Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do przestrzegania go.
  4. Strona internetowa pozbawiona jest systemu rejestracji i logowania.
  5. Każdy Użytkownik ma prawo do nieograniczonego przeglądania treści i multimediów publikowanych na niniejszej stronie internetowej.
  6. Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.
 3. Ogólne warunki działania strony internetowej
  1. Administrator strony zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji narzędzi oraz sposobu działania strony internetowej.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej zaistniałe z przyczyn technicznych.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w działaniu strony internetowej lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich i wadliwego działania czynników zewnętrznych.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 4. Polityka Prywatności
  1. Strona internetowa oraz wszystkie zawarte na niej materiały podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1410 z późn. zm.)
  2. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów stron pod warunkiem nienaruszania praw autorskich należących do firmy Paweł Błoński – Studio grafiki i ilustracji.
  3. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Administratora strony.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Administrator strony zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany, a wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie w dziale “Regulamin”.
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.