Ilustracja na koszulkę

Ilustracja (na koszulkę) dedykowana zawodnikom MMA.