Ilustracja komiksowa

Luźna koncepcyjna ilustracja w komiksowym stylu.