Zwariowany naukowiec

Zwariowany naukowiec – wynalazca. Rysunek portretujący jeden z rodzimych start-upów.