Portret rodzinny

Komiksowy portret rodziny w czasie górskiej wędrówki.