Komiksowe paski reklamowe i postać brand-hero.

Nieme komiksowe paski reklamowe i opracowanie postaci brand-hero. Takie zadanie otrzymaliśmy od w ostatnim czasie. Postać brand-hero to uosobienie dobra i bezwzględnej siły i wiedzy. Paski komiksowe przedstawiają różne rodzaje szkoleń, które są oferowana w ramach oferty kursów pierwszej pomocy.